ANBI


De belastingdienst heeft aan Het Museum het Petershuis de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties en instellingen een schenking aan het Museum het Petershuis aftrekken bij de belastingaangifte. Dat betekent dat men 37% tot 52 % weer ‘terugkrijgt’,  afhankelijk van de belastingschijf waarin men zit.

Aan het verkrijgen van de ANBI-status heeft de belastingdienst voorwaarden verbonden. Een aantal kerngegevens moet openbaar gemaakt worden. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

1. Naam van de Stichting, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel
    Zie statuten: “Professor Johan Peters Stichting”

2. Het RSIN of Fiscaalnummer
    Dit is het BTW nummer 80141558B01

3. De contactgevens 
    Museum Het Petershuis
    Niersstraat 2
    6591 CB Gennep
    T 0485-514400
    (zie inschrijving KvK)
 

4. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden in 2016 (zie inschrijving KvK)
    Voorzitter: mevr. I. Voncken
    Secretaris: mevr. A.van Bon-Moors
    Penningmeester: dhr. J. Klaassen
    Bestuursleden: dhr. A. Knevel en dhr. L. Korving

5.  Beleidsplan (lees meer)

6.  Beloningsbeleid
     Het museum wordt geheel gerund door vrijwilligers. 

7.  De doelstelling (zie statuten)
     In art 2 van de statuten staat:
     De Stichting heeft ten doel:
     a.      De exploitatie van het Museum het Petershuis;
     b.      De bevordering van de cultuur in de meest ruime zin en voorts al
              hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
              of daartoe bevorderlijks kan zijn.

8.  Het verslag van de uitgeoefende activiteiten 
     Jaarverslag 2017

9.  
Een financiële verantwoording
     Zie de financiele verantwoording over het jaar 2017 PROFESSOR JOHAN PETERS STICHTING

MUSEUM HET PETERSHUIS