Bestuur en organisatie

Museum Het Petershuis is een particulier museum dat wordt geëxploiteerd door de Professor Johan Peters Stichting. Het museum wordt geheel door (circa 50) vrijwilligers gerund.


De organisatie 
Het bestuur van de Professor Johan Peters Stichting is verantwoordelijk voor de algehele leiding van het museum. 
Voorzitter: mevrouw Ingrid Voncken

Secretaris: mevrouw Agathe van Bon
Penningmeester: de heer Jos Klaassen
Lid: de heer Andries Knevel
Lid: de heer Leo Korving
Lid: mevrouw Nieky Geurts-Smeets


De exposities in het museum worden voorbereid door de werkgroep Wisseltentoonstellingen. Voorzitter: de heer Andries Knevel

Coördinator van de gastvrouwen en gastheren is mevrouw Nieky Geurts-Smeets.

Voorts zijn er werkgroepen op het gebied van cultuurhistorie en keramiek en voor de uitvoering van het scholenproject

Kamer van Koophandel 41062568
Fiscaal nummer 8014.15.548
Bank: IBAN NL08 RABO 0140619356