informatie voor exposanten

Middels een expositie biedt Museum “het Petershuis” kunstenaars in Zuidoost Nederland een aansprekende en uitstekend verzorgde locatie voor het bereiken van een groot publiek in Noord-Limburg. Tijdens de expositie kan het werk tegen aantrekkelijke voorwaarden aan het publiek worden aangeboden.

Kunstenaars die geïnteresseerd zijn om in Museum Het Petershuis te exposeren, worden van harte uitgenodigd om zich te melden. Exposeren kan individueel, maar ook in groepsverband. Als u interesse heeft in een expositie in ons museum, neem dan contact op met de Werkgroep Wisseltentoonstellingen. Het aanmeldformulier vindt u HIER.

Criteria
- Museum “Het Petershuis” streeft er naar een zo breed mogelijk aanbod aan genres en vormen van kunst binnen haar muren te halen. De te exposeren stukken dienen echter bij voorkeur een groter publiek aan te spreken.
- Exposanten dienen zich te conformeren aan de voorwaarden die door het museum zijn opgesteld. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.
- De exposant dient voorafgaand aan de expositie een expositieovereenkomst te ondertekenen.
- De werkgroep van Museum Het Petershuis behoudt zich het recht voor om (de) kandidaat-exposant(en) of te exposeren stukken te weigeren.

Promotie
Het museum brengt iedere expositie middels een uitgebreid palet aan communicatiemiddelen bij de media en het publiek onder de aandacht. Daartoe worden, in overleg met de exposant(en) o.a. persberichten, affiches en uitnodigingen ingezet. Elke expositie gaat van start met een feestelijke opening waarvoor gasten worden uitgenodigd, zowel door Museum “Het Petershuis” als door de exposant(en).

Duur
Elke expositie bestrijkt in beginsel een periode van vier aaneengesloten weken.

Verzekering
Tijdens de inrichting van de expositie en tijdens de expositie zelf zijn uw stukken uitstekend verzekerd, op basis van de actuele waarde.