Nieuws

Museum Het Petershuis ook in 2016 vrij toegankelijk
5000e bezoeker van 2015 op oudejaarsdag 2015 ontvangen

GENNEP. Op oudejaarsdag 2015 bereikte Museum Het Petershuis een belangrijke mijlpaal. Op die dag mocht het museum namelijk zijn 5000e bezoeker van het jaar verwelkomen: mevrouw Ine Klaassen uit Nijmegen, die samen met haar dochter ons museum bezocht. Namens het museum werd haar een passend aandenken aangeboden.
 
Het is al weer geruime tijd geleden dat het museum de grens van 5000 bezoekers doorbrak. In 2014 werd het Petershuis bezocht door 3.280 bezoekers; bij sluiting op Oudejaarsdag 2015 bleken 5.035 mensen een bezoek aan het museum te hebben gebracht. Een stijging met 1.755 personen, ofwel 53,5%.
 
Het museum heeft het afgelopen jaar een 10-tal interessante en succesvolle exposities verzorgd. Daarnaast is de vaste cultuur-historische collectie zeer de moeite waard. Maar zonder twijfel heeft ook het besluit om geen entreegeld meer te vragen, aan de grotere belangstelling bijgedragen. Bij wijze van experiment werd de entree met ingang van 1 januari 2015 vrij; in plaats daarvan wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dat heeft weliswaar tot minder inkomsten geleid (cica.€ 1.500, ofwel 25% minder dan in 2014), maar het aantal bezoekers is fors gestegen.
 
Voor het museumbestuur is dit resultaat aanleiding het experiment met een jaar te verlengen. Ook in 2016 zal de entree dus vrij zijn. Verwacht wordt overigens dat de gemiddelde bijdrage per bezoeker iets hoger zal uitvallen dan in 2015 omdat de bezoekers er inmiddels aan gewend zijn dat een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.