Duits Lijntje


Tegenwoordig rijdt er geen trein meer door Gennep. Maar in het verleden lag de stad aan een kruispunt van spoorlijnen. Op de noord-zuidas exploiteerde de Maas-Buurtspoorweg (MBS) een stoomtram die de steden Nijmegen en Venlo met elkaar verbond.  En de Nederlandsch-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS) was de exploitant van het zogenoemde Duits Lijntje, een spoorverbinding tussen Boxtel en Wesel.
De hoofdkantoren van de MBS en de NBDS waren beide gevestigd in Gennep.

Vooral de historie van de NBDS en het Duits Lijntje spreekt tot de verbeelding. 
De spoorlijn werd geopend in 1878.  Het doel van deze lijn was het tot stand brengen van een rechtstreekse korte verbinding tussen de zeehavens Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam met het Duitse achterland. De lijn was onderdeel van de snelste verbinding Londen – Berlijn – Sint-Petersburg. Vanaf 15 mei 1881 reden over deze lijn D-treinen (internationale sneltreinen) waarmee men zonder overstappen van Londen via Vlissingen naar Berlijn kon reizen. Vanwege dit comfort maakten veel vorsten, waaronder de Russische tsaren, en diplomaten voor hun Europese reizen gebruik van dit traject. Het Duitse grensstation was in Goch, het Nederlandse in Gennep.Na het faillissement van de NBDS werd de lijn door de NS uitgebaat. In 1950 werd de lijn voor personenvervoer gesloten. In dat jaar beëindigde de NS het laatste stukje personenverkeer op de lijn Boxtel – Uden. In 1972 werd het goederenvervoer op het stuk Mill – Gennep beëindigd.

Stoomtram MBS rijdt door Gennep

Het spoor van het Duits Lijntje is nog steeds te volgen, maar nu als wandel- en fietsroute. Museum Het Petershuis heeft een aantrekkelijke tentoonstelling aan dit onderdeel van de Gennepse geschiedenis gewijd, met een maquette van het voormalige Gennepse station, modellen van de treinen die over het tracé reden, veel foto's en met een nagebouwde treincoupé waarin een authentiek interieur van de klassieke treinen is opgenomen. 

www.beleefhetduitselijntje.nl

http://www.duitslijntje.eu

http://www.duitslijntje.nl